Dňa 20.6.2020 v čase o 14:00 hod. bude na strelnici Výročná členská schôdza.