Bánovský malokalibrový štvorboj „M 400“

Propozície

Športovo strelecký klub Bánov usporiada za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja OTVORENÝ VEREJNÝ PRETEK – BÁNOVSKÝ malokalibrový štvorboj “M 400”

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:             Športovo strelecký klub Bánov

Dátum:                       1. KOLO dňa 1.4.2023
                                    2. KOLO dňa 6.5.2023
                                    3. KOLO dňa 2.9.2023

Miesto:                      Športová strelnica v Bánove – na sihoti
                                   Mlynská 1390, 941 01 Bánov

Účasť:                        Otvorený pretek pre širokú streleckú verejnosť bez  nutnosti preukazovania
                                   Poľovného lístka ! ! !

Riaditeľ preteku:      Mgr. Ivan Mokráš – predseda ŠSK Bánov

Hlavný rozhodca:    Marek Mráz + organizačný výbor

Technické ustanovenia:

Disciplína:               Malokalibrový štvorboj M400 – trojkolo

  1. Líška sediaca redukovaná: Terč pevný, vzdialenosť 50m, položka 10 výstrelov, časový limit 6 minút, mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia, zbraň lovecká malokalibrovka do 5 kg vrátane optiky, záveru, montáže a zásobníka, poloha v ľahu bez opory.
  2. Srnec redukovaný: Terč pevný, vzdialenosť 50m, položka 10 výstrelov, časový limit 6 minút, mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia, zbraň lovecká malokalibrovka do 5 kg vrátane optiky, záveru, montáže a zásobníka, poloha v stoji s pevnou oporou o pevnú tyč.
  3. Kamzík redukovaný: Terč pevný, vzdialenosť 50m, položka 10 výstrelov, časový limit 6 minút, mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia, zbraň lovecká malokalibrovka do 5 kg vrátane optiky, záveru, montáže a zásobníka, poloha v stoji s oporou o voľne postavenú tyč.
  4. Diviak redukovaný: Terč pevný, vzdialenosť 50m, položka 10 výstrelov, časový limit 6 minút, mieridlá otvorené alebo optické bez obmedzenia zväčšenia, zbraň lovecká malokalibrovka do 5 kg vrátane optiky, záveru, montáže a zásobníka, poloha v stoji bez opory. 

Kategórie:             Jednotlivci bez rozdielu veku a pohlavia. 

Ocenenie:             Vyhodnotenie víťazov sa uskutoční až po 3-om kole.
                              Celkoví 7 víťazisúčet bodov z najlepších 2 kôl.
                               1. miesto 200,-€
                               2. miesto 175,-€ 
                               3. miesto 150,-€ 
                               4. miesto 125,-€
                               5. miesto 100,-€
                               6. miesto 75,-€
                               7. miesto 50,-€

Strelnica:             podložky, pevné a voľné tyče zabezpečí organizátor.

Časový rozpis:     od  08:00  –  prezentácia
                               08:30  –  zahájenie
                                I. zmena (všetci) začína sa Líškou od 09:00 –  čas prvej súťažnej rany, nasleduje srnec,
                               kamzík a diviak.

Podávania protestov:        Podľa pravidiel streleckého poriadku SPK.

Štartovné:                           10 €  za jednotlivca a jedno kolo splatné pri prezentácii.

Informácie, prihlášky:       Mgr. Ivan Mokráš – tel: 0905 /59 71 89
                                              e-mail: strelnicabanov@gmail.com

Upozornenie: V odôvodnených prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmeny, o čom budú účastníci včas informovaní.

Na preteky sa prosím registrujte najneskôr do 7 dní pred termínom preteku.

Upozorňujeme aj na striktné dodržiavanie nariadení ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID–19 platných v danom čase organizovania streleckého preteku.