Vedenie klubu ŠSK:

Dôležité kontaktné čísla pre činnosť na strelnici:

Meno: Tel.číslo:
Polícia 158
Rýchla zdravotná služba 155
Hasiči 150
Integrovaný záchranný systém 112
Obecný úrad Bánov 6571 142
Prednostka OcÚ Bánov Ing. Lenka Melišková 0910 779 222
Starosta obce PhDr. Miloš Rybár 0903 150 111
Správa majetku obce Bánov 6571 132 | 0904 442 446

Správcovia strelnice:

Meno: Tel.číslo:
Kristián ANTALÍK 0911 766 332
Ľubomír BABIN 0904 005 134
Ivan BURANSKÝ 0949 386 409
Ján DEMO 0910 943 054
Jaroslav DEMO 0903 795 038
Stanislav DEMO 0905 862 318
Mgr. Andrej GREGUŠÍK 0908 715 570
Andrej HIMPÁN 0905 242 511
Martin Sádovský 0903 707 240
Ing. Marián MALÍK 0905 680 765
Mgr. Ivan MOKRÁŠ 0905 597 189
Marek MRÁZ 0907 461 778
Ing. Ivan OSTROŽLÍK 0905 916 882
Stanislav PALACKA ml. 0905 597 354
Stanislav PALACKA st. 0907 360 514
Branislav RÁCEK 0907 236 333
Zoltán SCHMIDT 0905 262 441
Ing. Vladimír ŠTVRTECKÝ 0905 813 441

Účasť správcu strelnice pri streľbe si je potrebné dohodnúť dopredu, aspoň 3 dni vopred pred akciou, nakoľko sa takmer každý víkend zúčastňujeme rôznych súťaží, máme aj zamestnanie a rodiny.