Vedenie klubu ŠSK:

Vedenie klubu: Meno: Tel.číslo:
Predseda: Mgr. Ivan Mokráš 0905 597 189
Hospodár: Andrej Himpán 0905 242 511
Finančný hospodár: Ján Demo 0910 943 054
Kontrolór: Ľubomír Babin 0904 005 134