Podľa stanov ŠSK Bánov a SSZ Bratislava je každý člen povinný splniť si základnú ...