Členské

Podľa stanov ŠSK Bánov a SSZ Bratislava je každý člen povinný splniť si základnú povinnosť – zaplatenie klubových príspevkov pre ŠSK Bánov aj členských príspevkov pre SSZ Bratislava na príslušný rok. 

Klubový príspevok ŠSK Bánov je od r. 2024 stanovený nasledovne:

10 € → základný pre všetkých s členstvom v ŠSK nad 5 rokov, dôchodcovia, mládež, študenti a udržiavací príspevok pre držiteľov ZP, ktorým ŠSK potvrdil členstvo pre vydanie ZP.

50 € → pre členov ŠSK Bánov s členstvom do 5 rokov s právom užívať obecnú strelnicu.

Klubový príspevok ŠSK Bánov vyrovnať do konca januára kalendárneho roka.

Klubový príspevok ŠSK Bánov je možné zaplatiť aj na viacej rokov dopredu.

Členské príspevky pre SSZ sú stanovené v minimálnej výške nasledovne:

20 € → všetci členovia SSZ nad 16 rokov.

10 € → mládež do 16 a dôchodcov nad 71 r…

2 € → vystavenie nového preukazu SSZ – (od roku 2009 je platný nový len preukaz SSZ).

1 € → poplatok za odznak Výkonnostnej triedy.

V prípade úhrady členského bankovým prevodom uhrádzajte na číslo účtu :

SK75 0200 0000 0021 4894 4357