Dalšie články

Športovo strelecký klub Bánov usporiada za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja OTVORENÝ VEREJNÝ PRETEK ...

Prevádzkový poriadok Stála športová strelnica na 50m „Bánov“ Umiestnenie strelnice: Kombinovaná strelnica na 50m ...

Hlava  1 Názov a sídlo združenia. Názov združenia je:  Športovo strelecký klub Bánov   (ďalej  iba ŠSK). Sídlo ...

Podľa stanov ŠSK Bánov a SSZ Bratislava je každý člen povinný splniť si základnú ...