Športovo strelecký klub Bánov

Náš športovo strelecký klub je základným článkom Slovenského streleckého zväzu. Sme občianske združenie, ktoré má za cieľ svojou náplňou spájať ľudí zaoberajúcich sa streleckou činnosťou ako športom výkonnostne alebo rekreačne. Naša činnosť sa riadi vlastnými stanovami zosúladenými zo stanovami Slovenského streleckého zväzu. Sme registrovaní ministerstvom vnútra dňa 28.2.2001, IČO: 37 859 480.

Čo je to vlastne športová streľba a kto sú to strelci ?

Športová streľba to nie je o tom či na hodoch dokážeš vystreliť žuvačku alebo papierovú ružu. Našim cieľom je umiestniť ranu do stredu terča, nie raz alebo dvakrát ale podľa možnosti všetky a v tom je už veľký kus majstrovstva. Naša snaha je ovplyvňovaná subjektívnymi ale aj objektívnymi vplyvmi. Je mimoriadne náročné napríklad 7, 5 kilovou puškou na 50 metrov namieriť na 10 mm krúžok 60 krát, vydržať v plnom sústredení vyše hodiny, keď už človeka všetko bolí a neraz robí problémy aj počasie. Alebo zo vzduchovky strieľať desiatku, ktorá má priemer 0.5 mm( pol milimetra ) na 10 m v stoji.

Športová streľba ako olympijský šport je na Slovensku málo doceňovaná. Málokto vie, že prvú medailu na OH v histórii samostatného Slovenska získal práve športový strelec Jozef Gönci v roku 1996 v Atlante v disciplíne 60 rán ležmo z výsledkom 599 bodov zo 600 možných. Že na vrcholných súťažiach ME, SP, MS či OH už získal pre Slovensko vyše 80 medailí. Čo by dali niektoré iné športy za takéto výsledky – bolo by to slávy! O týchto výsledkoch sa však zo správ často dozvedáme len strohé informácie. Máme veľa ďalších mladých, ktorí sa blížia k absolútnej svetovej špičke, ktorá je mimoriadne vyrovnaná a široká. Dôkazom toho je, že niektoré slovenské rekordy majú vyššiu hodnotu ako platné svetové rekordy. Na vrcholných pretekoch, kde sa dosahujú výsledky na úrovni takmer absolútnych výkonov však strata 3 – 4 bodov znamená posun až do druhej či tretej desiatky poradia a tu už je to niekedy aj vec šťastia. Na svetovej úrovni je veľa slovenských puškárov, puškárok, pištoliarov, brokárov, kančiarov, historikov a tiež „vozíčkárov“ vo všetkých disciplínach!

Byť lepší ako súper je samozrejme aj naším cieľom. Nie však za každú cenu, neraz aj fyzickej likvidácie súpera ako je sme neraz svedkami v iných tzv. „Veľkých športoch“. Aj my prežívame radosti i sklamania. Aj naše výsledky sú odrazom toho čo sme nášmu športu venovali. Aj u nás sú víťazstvá a pády tak ako v každej ľudskej činnosti. Aj Bánovskí strelci sú členmi tejto širokej rodiny.

História, súčasnosť a snáď aj budúcnosť strelectva v Bánove

Začiatky športovej streľby v Bánove siahajú do roku 1953, keď sa v rámci vzniku Zväzarmu (Zväz pre spoluprácu s Armádou) založila aj základná organizácia v našej obci. Cieľom vtedajšieho náboru do Zväzarmu bolo zapojiť do veľkého množstva odborných technických činností hlavne mládež , ktorá sa mala zdokonaľovať vo výcviku pre obranu vlasti. Hlavnou prioritou bol výcvik brancov, na ktorý určite spomínajú starší páni. K tomu sa pridávali ďalšie odbornosti na základe technického vývoja: radisti, modelári, kynológovia, potápači, akrobatickí letci, parašutisti, autokros, motokros a ďalšie športy. V našej ZO sa stala hlavným športom výkonnostná streľba pre ktorú sa našlo najviac nadšencov. Trénovalo sa za každým “ väčším krtincom“, nakoľko neboli také prísne predpisy na prevádzkovanie strelníc. Dlhoročným tréningovým miestom bol „hliník za Fundušmi“ strieľať sa chodilo aj na „Váradské baranince“, .

Prvý Bánovčan, ktorý sa v roku 1960 kvalifikoval na celoštátne preteky do Prahy bol Jozef Molnár. V ďalších rokoch sa zvyšoval nielen počet strelcov ale výrazne vzrástla aj výkonnosť. Čoraz viac našich členov sa presadzovalo na úrovni nielen kraja ale aj Slovenska. Po roku 1960 sa o Bánovskej streleckej škole vedelo vďaka Vincentovi Mrázovi, Jurajovi Juríkovi a ďalších aj v rámci ČSSR a „Kesani“ sa zviditeľňovali už aj na medzinárodnom poli. Potom sme sa presunuli “ pod lipu do Sihoti“, kde sa začal konečne budovať dôstojnejší stánok pre športovú streľbu – 100 metrová otvorená strelnica. V roku 1974 v akcii „Z „ sa na jej mieste vybudovala 50 metrová krytá strelnica, ktorá je v prevádzke doteraz. Aj vďaka tomu nastal strelecký ošiaľ, a Bánovčania stali doslova postrachom pre celé Slovensko. Boli držiteľmi a spoludržiteľmi mnohých slovenských či československých rekordov.

Zlatá éra trvala od roku 1970 do 1990. Boli to hlavne Mrázovci, Palackovci, Ráckovci, Juríkovci, Kováčovci, Babinovci, Šimunkovci a ďalší. V tom čase sme sa bežne kvalifikovalo cez Majstrovstvá okresu 10 – 15 členov na Majstrovstvá kraja, 5 – 10 členov na Majstrovstvá Slovenska a 2 – 5 členov na Majstrovstvá ČSSR. Všade sme samozrejme „brali“ kopu popredných umiestnení aj medailí. Bánov pravidelne vyhrával slovenské ligy družstiev či už v mužoch alebo mládežníckych kategóriách.

Každý vie ako ťažko sa Slováci dostávali do federálnej reprezentácie. Ak sa tam nejaký Slovák prebojoval, musel byť na veľmi vysokej úrovni. Z nášho ŠSK sa to podarilo Mariánovi Ráckovi, ktorý v roku 1981 reprezentoval na ME-J v Holandsku a dopomohol ku tretiemu miestu v súťaži družstiev. Najväčším úspechom je víťazstvo Jaroslava Mráza na ME-J v Sofii v roku 1975. Potom v rokoch 1990 – 2005 bola naša činnosť v značnom útlme. Bola to doba rozpadu Zväzarmu, keď sa takmer zlikvidovalo všetko dobré čo sa rokmi budovalo. Česi na rozdiel od Slovenska si systém výchovy športovcov nerozbili a je to aj vidieť na ich podstatne lepších výsledkoch vo väčšine športov. Významnejším úspechom bola účasť Jozefa Bečku a Mareka Mráza na ME-J v Sofii 1996. Syn sa vrátil na miesto veľkého víťazstva svojho otca, podobný úspech však nezopakoval. V súčasnej dobe v našom klube nastal obrat k lepšiemu a o Bánove je znova počuť.

Vďaka podpore zo strany vedenia obce začíname pomaly dvíhať hlavu z prachu zašlej slávy. Našou veľkou devízou je mládež, ktorá už začína prinavracať Bánovu meno, ktoré v streleckom športe vždy mal. Bánovská omladina sa pravidelne kvalifikuje na Majstrovstvá SR mládeže, kde získava medailové umiestnenia a máme aj zápisy v listine aktuálnych Slovenských rekordov. Dôkazom toho je aj účasť Lenky Hatinovej na ME-J 2009 v Osijeku a Diany Demovej na ME-J 2013 v Bologni. Toto všetko je dosiahnuté len vďaka nesmiernej obetavosti všetkých rodinných príslušníkov.

Naše preteky

V Bánove je dominantná streľba v puškových disciplínach, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Pištoľové disciplíny u nás nikdy nemali vysokú úroveň, ale aj tu nastáva výrazné oživenie. V letnom období od apríla do októbra sa konajú súťaže v guľových disciplínach, ktoré sa konajú na otvorených strelniciach. V zime prebiehajú vzduchovkové súťaže v telocvičniach a halách na 10 m vzdialenosť. V tomto období, október – apríl sa konajú aj všetky mládežnícke súťaže.

Delenie súťaží: Kvalifikačné, kde sa započítavajú všetky výsledky do postupových rebríčkov s cieľom postupu na Majstrovstvá kraja či na Majstrovstvá SR.

• Majstrovské, Majstrovstvá krajov a Majstrovstvá Slovenskej republiky, kde sa nominuje na základe poradia rebríčkov z kvalifikačných súťaží.

• Ligové – viackolové súťaže.

• KSL – Krajská strelecká liga zo vzduchových a malokalibrových zbraní.

• 1SL – 1. Slovenská strelecká liga zo vzduchových a malokalibrových zbraní.

• EL – Extraliga, slúži pre širší reprezentačný výber aj pre nenominovaných ako porovnávacia súčasť pre štátnu reprezentáciu.

• LTM – Liga talentovanej mládeže, súťaž pre kategórie do 16 a 18 rokov zo vzduchových aj malokalibrových zbraní.

• ŠKSL – Školská krajská strelecká liga.

• Pohárové – tzv. „púťáky“, kde ide hlavne o rivalitu mimo oficiálnych pretekov a stretnutia v príjemnej, kamarátskej atmosfére.

Náš klub od roku 1976 organizuje preteky. Bánovský „STOJÁK“ o putovný pohár Starostky obce( predtým predsedu MNV). Je to pretek, ktorým na začiatku apríla každoročne otvárame guľovú sezónu na Slovensku. Memoriál Vincenta Mráza, týmto pretekom si uctievame pamiatku jedného zo zakladateľov strelectva v Bánove. Pretek sa koná začiatkom októbra na záver guľovej sezóny. Silvestrovský pretek, ktorý má najdlhšiu tradíciu a na záver roka pospomíname na všetko dobré aj zlé počas uplynulého roka.

V roku 2010 sa nám podarilo vytvoriť podmienky pre organizovanie kvalifikačných pretekov 1. Streleckej ligy z guľových zbraní. Mimo týchto pretekov sa podieľame na usporiadaní Krajskej streleckej ligy Nitrianskeho kraja zo vzduchových aj malokalibrových zbraní. V roku 2011 sa konali premiérové preteky „Jesenná športka“ v streľbe z pištole. Prekvapila nás mimoriadne vysoká účasť aj kvalita súťažiacich, keď sa súťaže zúčastnilo aj šesť strelcov z Budapešti. Dlhoročnú tradíciu mali aj preteky neregistrovaných „o Najlepšieho strelca obce“. Tento pretek sme chceli v roku 2011 obnoviť a priblížiť Bánovčanom našu činnosť, aby sa mohli presvedčiť na vlastnej koži o náročnosti nášho športu. Účasť na týchto pretekoch nás mimoriadne sklamala !!!