Kontaktné informácie

Dôležité kontaktné čísla pre činnosť na strelnici:

Meno:Tel.číslo:
Polícia158
Rýchla zdravotná služba155
Hasiči150
Integrovaný záchranný systém112
Obecný úrad Bánov6571 142
Prednostka OcÚ Bánov Ing. Lenka Melišková0910 779 222
Starosta obce PhDr. Miloš Rybár0903 150 111
Správa majetku obce Bánov6571 132 | 0904 442 446

Správcovia strelnice:

Meno:Tel.číslo:
Kristián ANTALÍK0911 766 332
Ľubomír BABIN0904 005 134
Ivan BURANSKÝ0949 386 409
Ján DEMO0910 943 054
Jaroslav DEMO0903 795 038
Stanislav DEMO0905 862 318
Mgr. Andrej GREGUŠÍK0908 715 570
Andrej HIMPÁN0905 242 511
Martin Sádovský0903 707 240
Ing. Marián MALÍK0905 680 765
Mgr. Ivan MOKRÁŠ0905 597 189
Marek MRÁZ0907 461 778
Ing. Ivan OSTROŽLÍK0905 916 882
Stanislav PALACKA ml.0905 597 354
Stanislav PALACKA st.0907 360 514
Branislav RÁCEK0907 236 333
Zoltán SCHMIDT0905 262 441
Ing. Vladimír ŠTVRTECKÝ0905 813 441

Účasť správcu strelnice pri streľbe si je potrebné dohodnúť dopredu, aspoň 3 dni vopred pred akciou, nakoľko sa takmer každý víkend zúčastňujeme rôznych súťaží, máme aj zamestnanie a rodiny.