Kontaktné informácie

Dôležité kontaktné čísla pre činnosť na strelnici:

Meno: Tel.číslo:
Polícia 158
Rýchla zdravotná služba 155
Hasiči 150
Integrovaný záchranný systém 112
Obecný úrad Bánov 35/6571 142
Prednostka OcÚ Bánov Mgr. Oľga Švihoríková 0910/779 222
Starosta obce PhDr. Miloš Rybár 0903/150 111
Správa majetku obce Bánov 0904/442 446

Správcovia strelnice:

Meno: Tel.číslo:
Kristián ANTALÍK 0911/766 332
Ľubomír BABIN 0904/005 134
Ivan BURANSKÝ 0948/121 471
Zoltán BALLA 0948/111 078
Dušan BAŠKO 0902/816 311
Stanislav DEMO 0905/862 318
Koloman LUKÁCS 0918/737 822
Ing. Marián MALÍK 0905/680 765
Milan MELLEN 0903/368 403
Mgr. Ivan MOKRÁŠ 0905/597 189
Marek MRÁZ 0907/461 778
Stanislav PALACKA ml. 0905/597 354
Stanislav PALACKA st. 0907/360 514
Marián RÁCEK 0904/986 882
Martin SÁDOVSKÝ 0903/707 240
Zoltán SCHMIDT 0905/262 441
Roman TÓTH 0905/312 325
Ing. Tibor VADKERTY 0915/867 568

Účasť správcu strelnice pri streľbe si je potrebné dohodnúť dopredu, aspoň 3 dni vopred pred akciou, nakoľko sa takmer každý víkend zúčastňujeme rôznych súťaží, máme aj zamestnanie a rodiny.